Material didaktikoa

“Ekonomia solidarioa: ekonomia eraldatu, gure mundua eraldatzeko” GIDAREN PROPOSAMEN DIDAKTIKOA

portada material reas_eus
Bi hitzetan: 

“Ekonomia solidarioa: ekonomia eraldatu, gure mundua eraldatzeko” gida didaktikoa REAS Euskadik egindako eduki-proposamenaren osagarri da. Eduki horiek praktikan jartzeko hamaika jarduera zehatz ditu eta gazteen zein helduen hezkuntza-arlo formal zein informalean lan egiten duten pertsona eta kolektiboei zuzenduta dago.

Markoa: 

Material hau, beraz, REAS Euskaditik sortutako lan-proposamena da eta bi zati hauek ditu: REAS Euskadik egindako eduki-proposamena eta Sorkinek Pepe Ruiz Osororen laguntzaz egindako proposamen didaktikoa.

Hala, gidak ekonomia eta bere pentsamoldea eta praktikak eraldatzeko beharra nabarmendu nahi ditu, ekonomia bizitzaren iraunkortasuna erdigunean jartzen duen ikuspegi kritiko batetik birpentsatzearen garrantzia azpimarratuz.

Jardueraren laburpena: 

Proposamen didaktikoak hamaika jarduera zehatz ditu eta hauek gidako edukiak lantzen eta eduki berriak gehitzen dituzte.

Proposamen didaktikoa gure ikuspegi pedagogikoaren arabera garatzeko, honako lan-ildo hauetan oinarritu gara: bizitza erdigunean jartzen duen hezkuntza, bizipen bidezko ikasketa eta hezkuntza kritikoa eta emantzipatzailea.

Hori guztia garatzeko honako metodologia hauek erabili ditugu: bideoa ikusi, bakarkako lana, hausnarketa kolektiboa, diseinu sortzailea, dilema etikoa, rol-jokoak, talde-dinamika, jolas kooperatiboa, talde-diagnostikoa, talde-ikerketa lana eta esperientzien mapaketa.

Jarduera bakoitza honako eskema honen arabera garatu da:

 • Sarrera laburra, landuko diren edukiak azaltzeko.    
 • Jardueran bete ahal izango diren helburu didaktikoak.    
 • Jarduera egiteko aurreikusitako denbora.    
 • Jarduera gauzatzeko behar diren baliabideak.    
 • Jardueran erabilitako metodologiak.    
 • Jardueraren garapena bera, zehatz-mehatz espezifikatuta.
 • Hezitzaileentzako material lagungarriak, hala nola, artikuluak, bideoak eta abar, landu beharreko edukietan sakontzeko balio izango dutenak.
 • Jardueraren garapenean egin daitezkeen aldaketak. Hemen jardueraren denboretan, edukietan eta abarretan aldaketak egiteko ideiak ematen ditugu.
 • Beharrezkoa den kasuetan, jardueraren garapenean erabiltzeko balio duten eranskinak.

 

Hemen deskarga dezakezu proposamen didaktikoa eta hemen eduki-proposamena.

“kontZIENTZIAturik”: ZIENTZIA BESTELAKO BEGIRADATATIK BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASGELETAN, NESKAK AHALDUNTZEKO ETA MUTILENGAN JARRERA BERDINZALEAK SUSTATZEKO

kontZIENTZIAturik_conCIENCIAdas
Bi hitzetan: 

Proiektu honekin bilatzen duguna da Bizkaiko bigarren hezkuntzako irakasleei laguntzea euren ikasleengan kontzientzia kritikoa pizten euren etorkizuneko lanbidea aukeratzeko orduan dauden desparekotasunen inguruan. Helburua neskak ahalduntzea da parekidetasun erreala lortzeko eta aukera-berdintasunean garatu ahal izan ditzaten euren bizitza pertsonala eta profesionala.

Markoa: 

Inguratzen gaituen androzentrismoarekiko kontzientzia kritikoa sortzea eta zientzia ulertzeko modu berriak bultzatzea bilatzen duen Sorkinen estrategiaren barruan kokatzen da proiektu hau; emakumezko zientzialariak eta emakumeen jakintzak ikusgai egiten dituen eta pertsonen eta naturaren zaintzak gure gizartearentzat duen garrantzia aintzat hartzen duen zientzia bultzatuz. “Zientzia ikasgelatik kanpo egitea bestelako begiradatatik” proiektuan metatutako esperientziatik abiatuta, hezkuntza formalaren esparrura jauzi egingo dugu proiektu honekin. 2018/2019 ikasturtean garatu genuen proiektuaren lehen fasea eta 2019/2020 ikasturtean garatuko dugu bigarrena.

Jardueraren laburpena: 

Proiektua osatzen duten bi faseetan zehar, 2018/19 eta 2019/20 ikasturteetan, hezkidetzako eta Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzako ikuspegi batekin lan egin dugu eta honako hauek lortzen lagundu dugu:

1) Hezkuntza formalari lotutako eragileen arteko topaketarako eta sare-lanerako eremuak sortzea, honako hauen bitartez:

2) Emakumeek sortutako ezagutza kolektiboa balioestea, eta kategorizatzea eta euren ekarpenak eta jakintzak, horietan dagoen zientzia, eta zaintza lana eta lan erreproduktiboa bistaratzea, honako hauen bitartez:

Proiektuari buruzko informazio guztia sare sozialetan zabaldu dugu #kontZIENTZIAturik hashtagarekin, eta ikastoari dagokiona #cursoConCIENCIAdas hashtagarekin.

 

proy DFBcoop-1
proy DFBcoop-2
proy DFBcoop-3
proy DFBcoop-4
proy DFBcoop-5
proy DFBcoop-6
proy DFBcoop-7
proy DFBcoop-8
proy DFBcoop-9
proy DFBcoop-10
proy DFBcoop-11

ZIENTZIA IKASGELATIK KANPO EGITEA BESTELAKO BEGIRADATATIK, NESKAK AHALDUNTZEKO ETA MUTILENGAN MASKULINITATE BERRIAK SUSTATZEKO

HACER CIENCIA DESDE OTRAS MIRADAS FUERA DE LAS AULAS
Bi hitzetan: 

Proiektu honekin bilatzen duguna da Bizkaiko nerabeei kontzientzia kritikoa piztea euren etorkizuneko lanbidea aukeratzerako orduan dauden desparekotasunen inguruan. Horrekin batera, ugalketa- eta zaintza-lanei duten balioa aitortu nahi diegu. Horretarako, emakumeek historian zehar garatutako jakintza nabarmenduko dugu, emakumeen ekarpen eta ezagutzak ikusgai eginez eta ezagutza horiek gordetzen duten zientzia inplizitua azalduz eta balioetsiz.

Markoa: 

Inguratzen gaituen androzentrismoarekiko kontzientzia kritikoa sortzea eta zientzia ulertzeko modu berriak bultzatzea bilatzen duen Sorkinen estrategiaren barruan kokatzen da proiektu hau, emakumezko zientzialariak eta emakumeen jakintzak ikusgai egiten dituen eta pertsonen eta naturaren zaintzak gure gizartearentzat duen garrantzia aintzat hartzen duen zientzia bultzatuz. 2017an zehar garatu genuen proiektuaren lehen fasea, zeinetan osatu baikenuen “Emakumeen jakintzek gordetzen duten zientzia” gida didaktikoa. 2018an zehar bigarren fasea burutu dugu.

Jardueraren laburpena: 

Proiektuaren helburu nagusia da jarduera ludiko-hezitzaileak proposatzea, nesken ahalduntzea bultzatuko dutenak eta mutilen artean maskulinitate berdinzaleak garatzea. Horretarako, zientziaren gaur egungo ikuspegi androzentrikoa auzitan jarriko dugu, emakume zientzialarien erreferenteak bultzatuko ditugu, emakumeen jakintzari duen balioa aitortuko diogu eta metodologia pedagogiko berritzaileak erabiliko ditugu.

Proiektuaren II. fasean ondoko jarduera hauek burutu ditugu:   

 • Hezkuntza ez-formalaren alorreko eragileen artean hausnarketa, topaketa eta elkarlanerako guneak sortu ditugu, mutil eta neska nerabeen arteko parekidetasunaren aldeko ekimenak gauzatzeko eta elkarren arteko aliantzak eraikitzeko. Horren lekuko dira mikromatxismoen inguruko eta maskulinitate berrien inguruko hausnarketa-prozesuak eta, batez ere, 2019ko otsailean ospatutako “Jakintza eta zientzia” jardunaldiak, han sozializatu baigenituen proiektuan egindako aurrerapenak eta sortutako material didaktikoa. 
 • Gazteekin maskulinitate berriak eta mikromatxismoak lantzeko dauden erremintetan sakontzea, sortuko dugun material didaktikoan txertatzeko. Horretarako, bi hausnarketa-prozesu paralelo bideratu ditugu, honako gai hauen inguruan:
 • “Emakumeen jakintzek gordetzen duten zientzia” gidaren osagarri izan daitekeen material didaktiko berria sortzea eta zabaltzea, eragile lankideekin egindako lanaren emaitzak biltzen dituena. Hain zuzen ere, 10 fitxa didaktiko sortu ditugu, gazte nerabeekin hezkuntza ez-formaleko espazioetan erabiltzeko aproposak. Doan deskarga ditzakezu hemen
Presentación Marienea
Taller jovenes, semillas
Taller jovenes, huevos
Sesión nuevas masculinidades
Sesión micromachismos
Congreso tiempo libre

“EMAKUMEEN JAKINTZEK GORDETZEN DUTEN ZIENTZIA” GIDA DIDAKTIKOA

“EMAKUMEEN JAKINTZEK GORDETZEN DUTEN ZIENTZIA” GIDA DIDAKTIKOA
Bi hitzetan: 

Hezkuntza ez-formalaren esparruan nerabeekin lan egiten duten pertsonei zuzenduta dago Emakumeen jakintzek gordetzen duten zientzia gida didaktikoa. Gaur egungo “zientzia” nozioaren berrikuspen kritikoa proposatzen du eta zientziara hurbiltzeko bestelako begiradak aintzat hartzen ditu, ikuspegi feministatik eta metodologia parte-hartzaileetatik abiatuta. 

Markoa: 

Gida didaktikoa 2017an zehar garatutako proiektuaren emaitza da, eta berau argitaratzeaz gain, proiektuan ondoko lanak burutu ditugu:  

 1. Gairi buruzko ikerlan teorikoa
 2. Hezitzaileei eta hezkuntza ez-formaleko esparruari egokitutako material didaktikoa 
 3. Sortutako materiala hezkuntza ez-formalaren esparruan diharduten hainbat pertsonarekin kontrastatzea 
 4. Sortutako argitalpena zabaltzea, hala aurkezpenen bitartez nola bestelako komunikazio-kanalak baliatuta 

Lan horiek guztiak burutu ahal izateko, emakume eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko diru-laguntza bat jaso genuen Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik. 2018an proiektuari jarraipena emango diogu. 

Jardueraren laburpena: 

Lan honek bi helburu nagusi ditu. Alde batetik, neska nerabeak ahalduntzen lagundu nahi dugu eta haiengan zientzia-bokazioa sustatzen. Beste alde batetik, mutil nerabeen artean maskulinitate berriak bultzatu nahi ditugu eta zaintza-lanetan erantzunkide izan daitezen. 

Horretarako, inguratzen gaituen androzentrismoaren inguruko kontzientzia kritikoa sustatzea proposatzen dugu, eta zientzia berri bat bultzatzea, ikusgarri eginez emakumezko zientzialariak eta beren jakintzak, eta aitortuz pertsonen eta naturaren zaintzak gure gizartearentzat duten garrantzia. 

Gida hezkuntza ez-formalaren alorrean diharduten pertsona hezitzaileei zuzenduta dago eta hausnarketa eta ekintza bultzatu nahi ditu berauengan, beren espaziora egokitu eta eguneroko lanean txertatzeko moduko informazioa eta erreminta praktikoak erakutsiz. Hezkuntza ez-formaleko espazioetan jarri nahi izan dugu fokua material honekin, uste baitugu askotan ez zaiola behar bezalako arreta jartzen espazio horiek duten garrantziari, bai genero-rol, -estereotipo eta -harremanak eraikitzerako orduan, eta baita zientzia –kontzienteki zein ez− irakasteko eta transmititzeko orduan ere. Uste dugu garrantzitsua dela espazio horietarako material espezifikoak sortzea eta beren garrantzia azpimarratzea.  

2018ko otsailean Bizkaiko hiru udalerritan aurkeztu genuen gida: Bilbon, Barakaldon eta Getxon. Aurkezpenotan, gida zergatik sortu genuen, zer egitura duen eta biltzen dituen edukiak azaltzeaz gain, ohiko hitzaldi formatutik haratago joan ginen eta entzuleak parte-hartzaile bihurtu genituen erakusketa interaktibo baten bidez. Erakusketa, txoko deitu genien zortzi gunez osatu genuen; bakoitzean askotariko informazio eta elementuak bildu genituen (haziak, ogia, barazkiak, hainbat modutara prestatutako arrautzak, herri-medikuntzako errezetak, garbigarriak sortzeko lehengaiak, emakumezko zientzialarien argazkiak, e.a.) eta publikoko pertsonei gonbidapena luzatu genien euren ezagutzak partekatzeko eta nahierara esperimentatzeko. Hala, uste dugu erakusketak eragindako bizipenen bitartez lortu genuela bertaratutakoek emakumezko zientzialariak aintzat hartzea.

Hementxe duzu gidaren laburpen bat, azaltzen duena zergatik sortu genuen eta eduki nagusiak zeintzuk diren. Horrez gain, hemen gida osoa deskargatzeko aukera ere baduzu.

(Ilustrazioaren egilea: Leire Llano)

Orriak